Biz zeka oyunları, satranç ve alternatif eğitim alanında çalışmaları olan bir firmayız…

Firma olarak bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlenip , fen bilimleri ve matematik derslerinin verimliliğini arttıracak ve zeka oyunları uygulamalarını yaygınlaştıracak çalışmalar yapılmaktadır . 60 a yakın zeka oyunlarının uygulaması üzerinde çalışmalarımız vardır. Bu zeka oyunlarının hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerini düzenlemekteyiz .

EĞİTİM ALT YAPIMIZ ÇOK GÜÇLÜ

Eğitim programımızı danışman kurulumuzdaki 6 matematik öğretmeninin geleneksel ve güncel zeka oyunlarının eğitim kazanımlarını göz önünde bulundurarak okullarda çeşitli yaş ve başarı seviyelerindeki öğrencilerle yaptığı uygulamalardan aldığı dönüşlerle güncelleyip zenginleştirerek oluşturmaktayız ve geliştirmekteyiz..