Eğitimin Amacı

Aile Danışmanlığı Eğitimi, 04.09.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 28401 Sayılı “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” uyarınca minimum 450 saatlik üniversite kurumlarının, üniversite ile anlaşmalı ( sertifikasının üniversite tarafından verilen eğitimler) ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlar tarafından açılan eğitimlerdir.

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan kişilerin sorunlarını, ana kaynağına inerek, psikolojik, sosyolojik, kültürel, bilimsel yönlerini araştırmak ve bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Aile danışmanlığı yapmak isteyen bireylerin katılmak zorunda olduğu bir eğitim ve sertifika programıdır. Aile Danışmanlığı Eğitimi aile denilen yapıyı oluşturan kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olmaktadır. Aile danışmanlığı, siz ve eşiniz arasındaki veya ailedeki diğer bir kişi ile olan sorunlar, yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı ve mali düzenlemeler konusundaki danışmanlık hizmetidir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası İle;

– Özel Aile Danışmanlığı Merkezi Açılabilir

– Özel Aile Danışmanlığı Merkezinde Çalışılabilir

– Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğünde Çalışabilir

– (SHÇEK) Bağlı Aile Danışmanlığı Merkezlerinde Çalışabilir

– Özel Kurumlarda Aile Danışmanı Olarak Çalışabilir

– Bireysel Kliniklerde Çalışılabilir

– Özel Aile Danışmanlığı Merkezi Açılabilir

– Özel Aile Danışmanlığı Merkezinde Çalışılabilir

– Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğünde Çalışabilir

– (SHÇEK) Bağlı Aile Danışmanlığı Merkezlerinde Çalışabilir

– Özel Kurumlarda Aile Danışmanı Olarak Çalışabilir

– Bireysel Kliniklerde Çalışılabilirsiniz.

DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI SERTİFİKA VERİLECEKTİR

SERTİFİKA ÖZELLİKLERİ

Sertifikayı Veren: “Devlet Üniversitesi” tarafından Onaylı

Sertifika Geçerlilik: Süresiz,ömür boyu.

Sertifika Türü:Uzmanlık

Sınav:Online sınav(Sınavda başarısız olanlar hiçbir ücret ödemeden tekrar sınava girebilirler)

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

– İletişim Teknikleri Ve Aile İçi İletişim Süreci

– Aile Koçunun Ve Danışmanının Çocukla Oyun Terapisi Ve Çocuklu Ailelere Yaklaşımlar

– Temel Danışmanlık Becerileri, Gestalt Terapi Yöntemlerinin Aile Danışmanlığına Uygulanması

– Danışmanlık Becerileri Ve Dirençle Baş Etme Teknikleri, Kaygılı Bireylerle Danışma Becerileri

– Aile Koçluğu Ve Danışmanlığında Kullanılan Teknikler

– Çatışma Ve Problem Çözme Becerileri, Pozitif Yaşam Becerileri

– Aile Danışmanlığında Değişen Toplumda Değişen Değerler Çalışması

– Aile Koçu Ve Danışmanının Bilmesi Gereken Hukuksal Kavramlar- Nişanlılık, Nikah, Evlilik

– Duygu Yönetimi

– Aile Danışmanlığında Yeni Kuramsal Yaklaşımlar

– Psikolojik Danışmanlık Kuramları Ve Uygulamaları(Psikanalitik, Akılcı-Duyuşsal, Bütüncül, Davranışçı)

– Gerçeklik, Gestalt, Hümanistik, Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Varoluşçu Yaklaşım

– Aldatma-Tükenmişlik-Çocuklarda Cinsel Kimlik

– Objektif Testler (Catell 2 A – Catell 3 A – Gessel -Good Enought)Porteus Labirent Testi, Bender Gestalt, Burdon Dikkat Testi

– Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,Frostig Gelişimsel -Görsel Algı Test, Benton Görsel Bellek Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri,

– Çocuk Ve Ergenlik Uyum Ve Davranış Problemleri, Aile Danışmanlığında İnanç Sistemleri

– Aile Koçluğu, Bağımlılık Problemi Olan Bireylerle Çalışma Teknikleri

– Aile Koçluğu, Aile Danışmanlığında Psikodrama

– Aile Danışmanının Öğrencilerle Çalışması Ve Koçluk Hizmeti

– Ergenlik Süreci-Ergen Çekabı-Kişilik Yapısı Ve Çoklu Zeka Kuramı

– Hedef Belirlemenin Önemi-Öğrenmenin Önemi-Dikkat Konsantrasyon-Sorumluluk Bilinci-Motivasyon-Ders Çalışmaya Hazırlık Süreci Ve Ortam

– Cinsel Terapi Modüllerine Giriş

– Cinsel Gelişim Eğitim Ve Danışmanlık

– Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

– Psikolojik Danışma Becerileri (Nitelikli Danışmanlık, Empati Kurmak, Kendini Sorgulama, Yeni Bakış Açıları Geliştirme)

– Danışan Ve Değerler, Kararlar, Amaçlar, Planlar, Gelecek Kurma, Eylemleri Okuma Becerileri

– Cinsel Terapi Modül 1, Farklı Cinsel Eğilimli Bireylerle Danışmanlık Hizmeti

– Cinsel Terapi Modül 2, Cinsel Terapi Modül 3 Cinsel Terapi Modül 4

– Bilişsel Davranışçı Terapi Ve Aile Danışmanlığında Aldatma Ve Travmada Krize Müdahale Ve Yas Terapisi Danışmanlık Becerileri

– Bilişsel Davranışçı Terapi Ve Problemli Çocuk Davranışlarında Aile Danışmanlığı

– Anormal Davranışlar Ve Aile Danışmanlığı, Online Danışma Becerileri, Evlilikte Uyumu Ve Doyumu Etkileyen Faktörler.

– Anormal Davranışlar Ve Aile Danışmanlığı

– Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri

– Sertifikalı Aile Danışmanlığı Eğitimlerimiz “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca” hazırlanan ve 04 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe giren ”Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği”ne uygun olarak hazırlanmıştır.

SERTİFİKASYON SÜRECİ

– Kursiyerin, sertifikaya hak kazanabilmesi için eğitim sonunda yapılacak sınavdan en az 50 puan alması gerekir.
– Sertifika sınavı yine internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır.
– Sınavda başarısız olan kursiyerlere ücretsiz sınav hakkı verilmektedir.
– Kursiyer sınavını 30 gün içerisinde vermelidir.
– Sınav bittikten sonra kursiyerin sertifikası hazırlanır ve başvuru esnasında belirttiği adrese 3 iş günü içerisinde kargo ile gönderilir.

Gönderilecek sertifika bir katılım belgesi değildir;  Devlet Üniversitesi onaylı 480 saatlik eğitmenlik başarı sertifikasıdır (Dernek Onaylı sertifikaların Resmi kurumlarda geçerliliği yoktur).

ŞOK FİYAT

Kampanya dahilinde sadece  2000

online destek hattı  0505 983 3342